Home

Japan

Scroll down to catch up on the Japan ukulele scene

back to map back to map

back to map

 

See who's uking in Japan!

 

Bosko and Honey
Nobuyuki “Dobuyuki” Furui
Shuji “Shusan” Igarachi
Toshiyuki Inaba
Yoshiyuki Kawaguchi
Kenji Kondo
Masaki Kurihara
The Kuricorder Quartet
Namida Mitsubachi
Toshiya Murakami
Takashi Nakayama
Shigeto Takahashi
Takatoshi Odajima
Motohiko “Gensblue” Ozaki
The Sweet Hollywaiians
Nobumasa “Mario” Takada
Sekijima Takero
Kamaya “Kamatetsu” Tetsuo
Tomotaka Matsui
Kohichi Tsutsumishita
Hiroko Yasuda
Toshihiko Yoshimura
Ukulele Afternoon

Many thanks to all of the above, and to:

Rachel Chan
Michael Goldberg
J-Wave
Tosh Sawada
The Toda family

back to map

Home

back to top